Thông Tin
Tuyển Dụng
Tuyển dụng thư ký giám đốc

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

– Quản lý, giám sát chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

– Đôn đốc nhân viên làm việc theo sự chỉ đạo và định hướng phát triển của công ty

– Xử lý các công việc nội bộ liên quan giữa các phòng ban trong công ty theo sự chỉ đạo của Giám Đốc.

– Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo

– Truyền đạt ý kiến / chỉ đạo của Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt

– Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,… theo ý kiến chỉ đạo của Giám Đốc

– Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về kết quả công việc được giao.

Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

;

Thông Tin Dự Án

Chính Sách Bán Hàng

  • [80%] [Hỗ trợ vay vốn lên tới ][80%][ giá trị căn hộ]
  • [0%][Hỗ trợ lãi suất ][0%][ trong 24 tháng]
  • [24 Tháng][Hỗ trợ trả nợ trước hạn và ân hạn nợ gốc ][24 tháng]

Tiện Ích Dự Án

Phân Khu

CÁC TOÀ CĂN HỘ

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Thư Viện Ảnh

ỨNG TUYỂN NGAY
Tin Tức
Tuyển Dụng
Tin Tức
Đào Tạo
Bài viết số 2
Tin Tức Bất Động Sản
-
01/06/2021

Bài viết số 2

1

Chính Sách - Thông Tin Quy Hoạch
-
Chính Sách - Thông Tin Quy Hoạch

Bài viết số 1 sua

Tin Tức Bất Động Sản
-
Tin Tức Bất Động Sản

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - CƠ HỘI NÀO DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ?

Tin Tức Bất Động Sản
-
Tin Tức Bất Động Sản

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - CƠ HỘI NÀO DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ?

Tin Tức Bất Động Sản
-
Tin Tức Bất Động Sản

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - CƠ HỘI NÀO DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ?