Chính Sách - Thông Tin Quy Hoạch

Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 19 đã thống nhất chọn chủ đề năm 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Ngày 4/12, Thành ủy Đà Nẵng tiến hành Hội nghị lần thứ 19 dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn thành phố ước tăng 6,47% so với năm 2018. Lượng vốn đầu tư thu hút vào thành phố tăng lên đáng kể, với 3.696,56 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 658,176 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 8%.

Tổng lượt khách tham quan, du lịch ước đạt 8,69 triệu lượt, đạt 106,1% KH. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.658,6 triệu USD. Các loại hình dịch vụ vận tải, công nghệ thông tin - truyền thông, tài chính - ngân hàng tiếp tục phát triển khá…

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 28.170 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán, tăng 3,5% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 16.335 tỷ đồng.

Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: danang.gov.vn

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai theo Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải tỏa đền bù, tái định cư có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm; tiến độ triển khai Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/01/2018 chưa đạt như mong muốn.

Tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn chậm được xử lý; tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải, gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài trên địa bàn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động giám sát của cấp ủy các cấp hiệu quả chưa cao.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng xác định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2020 như sau:

Mục tiêu tổng quát: "Phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và kế hoạch 5 năm 2016-2020; triển khai có kết quả Nghị quyết số 43-NQ/TW, trọng tâm là ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện nhất quán chủ trương phát triển bền vững vì mục tiêu cộng động; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Tăng cường quản lý quy hoạch, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, cấp, thoát nước; thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường", các chương trình thành phố "4 an", "5 không","3 có", xây dựng đô thị văn minh gắn với chương trình nông thôn mới.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố".

Chủ đề năm 2020: "Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư".

Chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 9% so với ước thực hiện năm 2019.

Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” - Ảnh 2.

Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2020 là "Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư". Ảnh: Đ.Hoàng

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề "Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư" và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Rà soát, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tăng tốc thực hiện đối với các chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố. Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch phát triển thành phố theo hướng bền vững, ưu tiên quỹ đất phát triển cây xanh, thiết chế văn hóa và phục vụ công cộng. Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả triển khai Thông báo số 331-TB/TU. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trật tự xây dựng, an toàn lao động.

Tập trung xử lý các nút giao có nguy cơ ùn tắc cao và kiểm soát, điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào khu vực trung tâm thành phố. Triển khai đầu tư các dự án nước sạch, đảm bảo an ninh nguồn nước, nhất là trong mùa khô hạn. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường"; đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải khu vực phía Đông thành phố và các giải pháp chống sạt lở bờ biển, ô nhiễm tại các cửa xả ven biển; kịp thời đầu tư các trạm trung chuyển rác thải, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố và các hạng mục cải tạo môi trường ô nhiễm tại Bãi rác Khánh Sơn.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, thực hiện tốt Đề án chống thất thu thuế. Đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác đấu thầu, áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng.

Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Tiếp tục đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố "4 an", "5 không", "3 có"; nâng cao đời sống nhân dân và chất lượng nguồn nhân lực thành phố.Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích văn hóa, lịch sử. Đôn đốc triển khai các công trình, dự án lĩnh vực y tế đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, tập trung nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng; thường xuyên trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giết người, cướp giật. Quản lý địa bàn cư trú, nhất là người nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế. Triển khai hiệu quả Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025. Thực hiện tốt các công tác kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII). Tập trung tổ chức, chăm lo chu đáo, an toàn, đầm ấm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

Đ.Hoàng

toquoc.vn