Thông Tin
Tuyển Dụng
Tuyển dụng thư ký giám đốc

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

– Quản lý, giám sát chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

– Đôn đốc nhân viên làm việc theo sự chỉ đạo và định hướng phát triển của công ty

– Xử lý các công việc nội bộ liên quan giữa các phòng ban trong công ty theo sự chỉ đạo của Giám Đốc.

– Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo

– Truyền đạt ý kiến / chỉ đạo của Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt

– Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,… theo ý kiến chỉ đạo của Giám Đốc

– Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về kết quả công việc được giao.

Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

;
ỨNG TUYỂN NGAY
Tin Tức
Tuyển Dụng
Tin Tức
Đào Tạo
LẠM PHÁT TĂNG CAO - THỜI ĐIỂM VÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN?
Chính Sách - Thông Tin Quy Hoạch
-
29/05/2021

LẠM PHÁT TĂNG CAO - THỜI ĐIỂM VÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN?

Việc nền kinh tế nước ta nói chung phụ thuộc quá nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu đồng nghĩa biến động giá nguyên vật liệu thế giới có tác động rất mạnh tới giá thành sản phẩm sản xuất trong nước, từ đó gây nên lạm phát. Lạm phát sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Bất động sản, bài viết sau sẽ giới thiệu tới các bạn một cái nhìn toàn cảnh.

Tin Tức Bất Động Sản
-
Tin Tức Bất Động Sản

LẠM PHÁT TĂNG CAO - THỜI ĐIỂM VÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN?